Köszönet a 2012. évért!

Somogy megyei falvakban, valamint Kaposváron önhibájukon kívül mélyszegénységben élő családokat támogat. Segítségnyújtásunk kulcsszavai a „személyesség” és a „képessé tevés”. Személyes, mert abban és olyan mértékben segítettünk, amiben és amennyire szükséges. Olyan adományokat is adunk, amelyekhez az adományt elfogadónak saját erejével kell hozzájárulnia, azaz képesnek és késznek kell lennie bizonyos tevékenységekre.

Az év rövid összefoglalása

Összefoglalva a 2012-es év eredményei, eseményei:

 • A támogatott családok száma a 16-ról év végére 23-ra
  emelkedett.
 • Családonként havonta egy nagy élelmiszercsomagot
  (összesen 700.000 Ft értékben), valamint hetente pékárut
  osztottunk.
 • Használt ruhát, cipőt, bútort, játékot, könyvet, háztartási
  eszközöket szükség szerint, a felajánlások függvényében
  juttattunk a családoknak.
 • Egyéb adományt (iskolaszer, tűzifa, kályha, gyógyszer,
  útiköltség, háztartási eszköz, festék…) 830.000 Ft értékben
  adományoztunk.

Programjaink:

Cserebogár programunk

az iskolás gyermekek számára biztosít felzárkózási / kitörési lehetőséget.

 • Iskolaévben hetente egy délután 11 halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket korrepetáltunk saját otthonában.
 • Nyári szünetben hetente egy délután kreatív napközit szerveztünk 25-30 gyermek részvételével a Rinyakovácsi Művelődési Házban. Program: éneklés, uzsonna, kézműveskedés (batikolás, agyagozás, gyöngyfűzés, rajzolás) beszélgetés, gitártanulás, szabad játék.
 • Nyáron 13 gyermeket vittünk el Fonyódligetre egynapos kirándulásra.
 • Augusztusban iskolai eszközök (füzet, ceruza, tornacipő, táska, tolltartó…) adományozásával segítettük az iskolakezdést.
 • 3 felső-tagozatos támogatott gyermek tanul a Kaposvári Nagyboldogasszony Gimnázium és Általános Iskolában, akik a Szent Imre Kollégiumban laknak. Egy mentor segítettebeilleszkedésüket, tanulmányaikat. Az alapítvány vállalta a gyerekek hetenkénti hazaszállítását.
 • Egy középiskolás lánynak augusztustól havi ösztöndíjat adtunk (15.000 Ft/hó), hogy be tudja fejezni tanulmányait. A szülei nem támogatják, és délutáni-éjszakai munkából próbálja a megélhetését biztosítani.

Köles program (önsegítés):

 • Vetőmagot és vető-krumplit osztottunk 15 családnak, akik vállalták kertjük művelését.
 • 8 családnak adományoztunk 50-50 db csirkét, és 50-50 kg tápot a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karának segítségével. A családoknak megfelelő ólat kellett biztosítaniuk, valamint a csirkék neveléséhez szükséges többi takarmányt.

„Képes vagy rá!” program

 • 3 családnak vezettettük be a vizet az udvaron lévő vízcsaptól a házba. A vízbevezetéshez szükséges anyagokat, valamint a szakembert az Alapítvány fizette, de a segédmunkát a családnak kellett elvégeznie.
 •  1 család számára vásároltunk új tetőfedő anyagot (onduline), melyet a család saját kezűleg helyezett fel a tetőre.
 • 1 család házának bevakolásához biztosítottuk a cementet és a meszet. A vakolást saját maguk végezték.
 • 1  családnak nem volt a csirketartáshoz szükséges ólja. Az építő-anyagok vásárlásához és szállításához anyagi segítséget nyújtottunk. Az ól megépítését szakember végezte a családfő és barátok segítségével.
 • 4 család számára vásároltunk belső falfestéket. A festést saját kezűleg végezték.

Adománygyűjtéseink

 • Február 11-én a megyei Vadászbál résztvevői 150.000 Ft-ot ajánlottak fel alapítványunknak, melyből vetőmagokat és vető-krumplit vásároltunk.
 • Augusztusban Fotókiállítással egybekötött gyűjtést szerveztünk a Szent Imre Templomban és Kollégiumban, ahol 40.390 Ft adományt kaptunk.
 • Augusztusban a DDRFÜ-nél iskolakezdési gyűjtést szervezett Virányiné Tünde az Alapítványunk javára.
 • Októberben indítottuk el a „Vállalj fel egy családot” programunkat. Aki csatlakozik a programhoz, az havi 5.000 vagy évi 60.000 Ft kifizetésével egy család havi/évi élelmiszercsomagjának költségét vállalja, ezzel támogat egy-egy családot.
 • November 23-24-én részt vettünk az Élelmiszerbank által szervezett országos élelmiszergyűjtésben, és 550 kg élelmiszert gyűjtöttünk a Kaposvári Penny áruházban.
 • December 1-én „Koncert a Reményért” jótékonysági rendezvényt tartottunk a Kaposvári Evangélikus templomban, ahol 157.160 Ft adományt gyűjtöttünk. A „házigazda” Evangélikus gyülekezet tagjai 54 db „cipős-doboz” ajándékot készítettek Karácsonyra a támogatott családok gyermekeinek.

Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki anyagilag, önkéntes munkával vagy bármilyen egyéb módon támogatta Alapítványunk működését, és segített, hogy segíthessünk!

Név szerint is szeretnénk megköszönni anyagi támogatását:

 • Bányai közösségnek és Tőlösi Magdolnának,
 • Barnácz Kft-nek, Barnácz Istvánnak és feleségének Horváth Zsuzsannának
 • Bús János és Búsné Fokvári Katalin biogazdálkodóknak
 • Csorba és Lőrinc Kft-nek, dr. Csorba Eszternek,
 • DDRFÜ Kft-nek és Virányiné Tündének,
 • I. Magyar Cukor Manufakturának és Szendeffy Máriának
 • GÉRAT Bt-nek, Ratkóczi Gábornak és feleségének Timinek,
 • Hári Sándornak és feleségének Krisztának,
 • Itegil Kft-nek, Márialigeti Józsefnek,
 • Juniperus Kft.-nek, dr. Jaczó Nórának és dr. Szabó Barnának,
 • Kaposvári Evangélikus Gyülekezetnek és Pongrácz Máté lelkésznek
 • Kaposvári Szent Imre Kollégium nevelőinek, és igazgatónőjének Gödölle Katának
 • Kaposvári Szent Imre Plébániának és Varga László plébánosnak
 • KE. Állattudományi Karának és Holló István dékán Úrnak
 • Kométa Kft-nek és Bognár Viktóriának,
 • Loncsár Krisztinának,
 • Lelosoft Kft-nek, Lelovics Bélának és feleségének Kingának,
 • Mara-Med Kft.-nek, dr. Magony Anettnek és dr. Rajnics Péternek
 • Nádas Máriának,
 • Somogy Megyei Vadászkamarának és a Vadászhölgyeknek, Somogyvári Erikának,

Köszönjük önkéntes munkáját:

Horváth Andrásnak, Horváthné Marcsinak, Nardai Veronikának, Nádas Marikának, Balázs Beátának, Czompóné Marikának, Háriné Krisztának, Hebenstreit Norbertnek, Keszeli Marikának, Kocsisné Zsuzsának, Kocsis Reninek és Kocsis Józsefnek (Corella Bt.),
Kovács Anettnek, Kristóf Blankának, Lelovics Lászlónak, Nagy Endrének, Pap Katának,
Vertensohn Zoltánnak.

Köszönjük!

Mohayné Farkas Ibolya, Kristonné Kunicz Mária, Mógáné Aradi Csilla (kuratóriumi tagok)

Lelovics Béla (alapító)