Növő-Jövő (NEA Szakmai pályázat)

Növő-Jövő programunk  tanácsadó, szolgáltató, oktató, fejlesztő, és segítő elemeket egyaránt DSC_6763tartalmaz, célcsoportja a mélyszegény családokban élő, különböző életkorú nők. Tapasztalatunk szerint a családanyáknak kulcsszerepük van a következő nemzedék életminősége szempontjából. Ifjúkorban az erre a szerepre való felkészítés, később pedig az erre a szerepre való alkalmassá tevés, ebben való megerősítés, formálás  programunk célkitűzése.

A hátrányos helyzetű családoknál ritka a tudatos családtervezés, sok gyermeket vállalnak. A szociális és anyagi körülmények és lehetőségek, az édesanyák ismereteinek, valamint a segítő környezetnek a hiánya, a térbeli elszigeteltség miatt az anyák sok esetben nem megfelelően  gondozzák kisgyermekeiket. Az élet első három évében megfelelő impulzusokat, ingereket biztosító környezet hiánya később már nem bepótolható,következményeit a gyermek egész életében viseli: gyenge értelmi és verbális képességek, beszűkült gondolkodás, önkifejezési és szociális készségek hiánya. Súlyos esetben enyhe értelmi fogyatékosság is kialakulhat.

Később is keveset foglalkoznak a gyermekekkel, rossz a családon belüli kommunikáció, a konfliktuskezelés, valamint a pénzbeosztás, hiányzik  az értékközpontú nevelés. Ezen családokban felnövő leányok a legtöbb esetben nem látnak mintát a tudatos párválasztásra, a családtervezésre. Nem ismerik testük működését, ösztöneikre hallgatnak, és a véletlenre bízzák a sok esetben túl korán elkezdett nemi élet következményeit. 15-16 évesen belesodródnak egy nem kívánt terhességbe, és félbehagyják tanulmányaikat. Olyan élethelyzetbe kerülnek, amelyet maguk sem akartak, és ennek következményeit ők, és megszülető gyermekük egész életükben viselik.

A környezet sem tud segíteni, jó példát mutatni. Az elszigetelt, kicsi falvakban lévő iskolákban a tanulók többsége problémás gyermek. A pedagógusok és a fejlesztő-szakemberek  nem tudnak személyre szólóan segíteni, a távolság és a szociális hiányosságok miatt elérhetetlenek a városokban rendelkezésre álló lehetőségek.

Növő- Jövő programunk négy programeleme:

  1. Növő- Jövő/ Ciklus-show

    Ciklus-show
    Ciklus-show

Helyszín: Gigei Közösségi Terem,

Résztvevő: 8 hhh. kiskamasz lány (11-15 éves)

Időpont: 2016. 03. 12.

A Ciklus-show elnevezésű szexuál prevenciós program a tervezettek szerint valósult meg, és, sikerrel zárult. A rendezvényen aktívan vettek részt a lányok, a visszajelzések szerint mindannyian szívesen vennének még részt hasonló témájú rendezvényen. A programelem eredménye a női test működésével, a menstruációs ciklussal, a fogantatással, a várandósságnak kapcsolatos biológiai ismeretek növekedése, valamint saját értékességük tudatosítása.

  1. Növő- Jövő/ Kamasz-Lány-Klub

Helyszín:  alapíkamaszlány-klubtvány irodája

 

Résztvevő: 8-10 kiskamasz lány

Időpont: 2015. 12. – 2016. 03. (5 alkalom)

Kamaszlány klub témái: önismeret, konfliktuskezelés, kommunikáció. A csoportban lévő konfliktusok, valamint az egészséges, mozgásban gazdag életmódra nevelés miatt beépítettünk egy csapatépítő élményalkalmat. A lányok szívesen vettek részt a programon. Önmaguk megismerésén túl gazdagodott szókincsük, védett környezetben sajátíthatták el a kulturált viselkedés szabályait, konfliktuskezelési ismereteik bővültek. A programon  roma és magyar lányok közösen vettek részt, erősödött  egymás elfogadása és tisztelete.

  1. Növő- Jövő/ Baba- Mama klub

Helyszín: Gigei Közösségi Terem,Baba-mama klub

Résztvevő: 1-4 fő édesanya és 3 év alatti gyermeke

Időpont: 2015. 10. 12.- 12. 03.

A program során a tervezett 15 alkalom helyett csak 8 alkalom került megvalósításra, az érdeklődés hiánya miatt. Ennek valószínűsíthető okai: a családok közötti konfliktusok, a rossz időjárás, a családokra jellemző  időbeosztás és időponttartás hiánya, egyéb programok (orvos, pénzbeli ellátást hozó postás várása). Tapasztalatunk szerint a megjelent asszonyok elsősorban beszélgetésre voltak nyitottak, a gyermek fejlesztésének lehetőségei (közös játék, mondókázás) kevésbé érdekelték őket. Gyakran vált a beszélgetések témájává a gyermekbetegségek, a beteg gyermek gondozása és a betegség terjedésének lehetőségei. A program céljaiban megfogalmazott tevékenységeket személyes keretek között, az otthonsegítés keretében valósítottuk meg.

  1. Növő- Jövő/ Otthon Segítünk

Résztvevők száma:  6  mélyszegénységben élő, 0-4 év közötti gyermeket nevelő család

Az  édesanyákat saját otthonukban kerestük fel, 2015 októbere és  2016. márciusa  között heti rendszerességgel, családonként 1 órás időtartamban. A bizalmi, személyes kapcsolatot felhasználva (mely alapítványunk 4 éves tevékenysége során már kialakult), aDSCN0413 nevelés első helyszínén, a család életterében próbáltuk meg személyre szólóan a nevelésben, gondozásban meglévő hiányokat korrigálni. A gondozást végző igyekezett megtanítani  a helyes csecsemő és gyermekgondozást, nevelést, igyekezett helyes táplálkozási szokásokat kialakítani.

Tanítottuk az édesanyákat:

–  a megfelelő csecsemő és gyermekgondozásra, egészséges táplálkozásra,

– a gyermekekkel való, életkoruknak megfelelő kommunikációra, játékra.

Felhívtuk a figyelmet a

– a kora-gyermekkori tévénézés, mobiltelefonozás  veszélyeire

– gyermekeknek való mesélés, mondókázás, éneklés fontosságára.

Egészségügyi, életvezetési, pénzbeosztási tanácsokat adtunk, meséket, énekeket, játékokat tanítottunk.

Fejlesztő játékokat, rajzeszközöket, mesekönyveket, egyszerű hangszereket és sporteszközöket vittünk magunkkal, és ezeket  felhasználva próbáltuk a kisgyermekek fejlődését elősegíteni, gyorsítani, ösztönözni.